Certyfikaty

Posiadamy certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego, które potwierdza, że spełniamy wymagania co do instalacji, naprawy, konserwacji i serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacji i pomp ciepła.